Om EarPlanes®

Ont i öronen när du flyger?

Du är inte ensam. Ungefär 60% (63% enligt en läsarundersökning som Aftonbladet gjort) av alla flygpassagerare har mer eller mindre kraftiga besvär med smärtor i öronen vid flygresor. En del upplever så svåra smärtor och besvär att dom har ont i öronen i flera dagar efter en flygning. Ytterligare c:a 20% känner ett obehag i öronen p.g.a. tryckförändringarna som sker i örat vid flygning. Flygturen till och från den fantastiska semesterresan blir därmed en plåga.

Aftonbladets undersökning

Men nu finns hjälpen… EarPlanes!

EarPlanes-2Öronproppen som tryckutjämnar med hjälp av ett tryckreglerande filter!

Anledningen till att man upplever en obehaglig känsla i öronen och t.o.m. kraftiga smärtor beror på att ett flygplan, när det stiger eller sjunker inför landning, gör det mycket fortare än vad våra örongångar klarar av. Därmed så sker en tryckförändring alldeles för hastigt i örongången vilket gör att det blir smärtsamt.

Miljoner människor, jorden runt, har upplevt den härliga känslan av att flyga utan obehag eller smärta i öronen. Tack vare EarPlanes. Semesterresan blir en njutning istället för en plåga. Ingen ångest som byggs upp inför hemresan och inget mer tuggumituggande, sväljande eller gäspningar för att lätta på trycket i örat. Prova EarPlanes Du också!

När Du använder EarPlanes kan Du fortfarande höra flygpersonalens viktiga meddelanden och Du kan fortsätta att föra samtal i normal samtalston.

EarPlanes är ett par supermjuka öronpluggar tillverkade av icke allergiframkallande silikon. Inuti EarPlanes finns ”hemligheten”, ett patenterat tryckreglerande filter tillverkat av CeramX, ett keramiskt material med mikroskopiska porer. Detta filter utjämnar och reglerar trycket mellan kabinen och örongången så att trycket utjämnas i lugn takt och Du slipper smärta och obehag i öronen.

EarPlanes är mycket lätta att använda. De dämpar dessutom de högfrekventa ljud som flygmotorer och elgeneratorer framkallar och som kan upplevas obehagliga under take-off och landning när flygmotorerna går för fullt.

För barnen finns också en specialdesignad lösning

Särskilt barn upplever ofta smärtor och kraftigt obehag vid flygning p.g.a. av att de har trånga örongångar. Detta är mycket vanligt. Ungefär 75% av alla barn upp t.o.m. ca 11 år upplever dessa obehagskänslor i någon form. EarPlanes Small hjälper!

EarPlanes Small för barn från c:a 6-10 år och för vuxna med trånga örongångar.
Öronpluggarna är supermjuka och sköna att använda för barnen. Den ljuddämpande effekten gör att barnen blir lugnare och känner sig tryggare eftersom de kraftigt högfrekventa ljuden från flygmaskinen och motorerna i samband med start och landning filtreras bort. EarPlanes är dock inte mer ljuddämpande än att Du kan föra en normal konversation i normalt tonläge. Det är endast de högfrekventa och mycket lågfrekventa ljuden som filtreras bort.
— ALDRIG mera ont i öronen när jag flyger!