Hur fungerar EarPlanes?

Vad är EarPlanes?

EarPlanes är en patenterad tryckreglerande öronpropp som förs in i örat och som lindrar det obehag som upplevs vid flygresor och även vid andra aktiviteter där stora höjdskillnader inträffar under kort tid. T.ex. vid bilfärder eller tågresor på höga höjder och genom tunnlar.

EarPlanes är utvecklade av Cirrus Healthcare Product LLC, N.Y. USA, i samarbete med the House Ear Institute i Los Angeles och har testats och utprovats av US Navy piloter, bl.a. på den kända Miramar Air Naval Station i San Diego. US Food and Drug Administration har tilldelad EarPlanes ”class 1” status för medicinska produkter och som sådan kan EarPlanes därför säljas utan att det krävs recept.

Hur fungerar EarPlanes?

EarPlanes består av två delar; en supermjuk öronpropp tillverkad av icke allergiframkallande silikon och ett patenterat tryckleglerande filter tillverkat av CeramX, ett keramiskt material med mikroporer. Silikonpluggen har fyra mjuka ringar som ser till att man får en lufttät försegling mellan öronproppen och örongången.

earplanes_illustration4Det keramiska filtret är poröst, bestående av mikroporer. När trycket i kabinen förändras så måste trycket färdas genom det keramiska filtret innan det når örongången. Filtret har en dämpande effekt på de snabba tryckförändringar som inträffar vid kraftiga höjdskillnader. För snabba tryckförändringar klarar inte örat av att reglera och därför känner man obehag och smärta. Snabba tryckförändringar är dock ett faktum i flygplan då de måsta hålla en hög hastighet för att hålla sig kvar i luften samtidigt som de måste stiga snabbt. Det samma gäller när man börjar sjunka inför landning.

EarPlanes förs in i örat innan flygplanet ska lyfta och man kan vid längre flygningar ta ut dom när planet nått marschhöjd. (Vid kortare flygningar, t.ex. Stockholm – Göteborg, kan man låta EarPlanes sitta kvar hela flygresan, då den är så kort.) Man bör åter stoppa in sina EarPlanes i öronen igen c:a 1 timma innan beräknad landning eller senast när planet har börjat sjunka från marschhöjd för att förbereda landning. EarPlanes tas ut ur öronen först när planet har landat och kabindörren öppnats.

För vem?

EarPlanes kan användas av alla. De finns i två storlekar: EarPlanes Large för vuxna samt för barn från c:a 11 år. EarPlanes Small för barn från c:a 6-10 år och för vuxna med trånga örongångar.

Finns det fler fördelar med EarPlanes?

EarPlanes dämpar de mycket högfrekventa ljud som en flygmaskin och dess motorer producerar, särskilt vid start och landning. EarPlanes verkar därför lugnande när man slipper dessa otrevliga ljud. Dock kan man föra samtal i normal samtalston och man hör även utan problem de säkerhetsanvisningar och annan information som besättningen annonserar i högtalarn

Hur många gånger kan man återanvända EarPlanes?

Vid användning så förflyttas luft genom det keramiska filtret i Dina EarPlanes, det gör att rök, pollen, bakterier, och andra mikroskopiska partiklar som finns i luften, täpper till de fina mikroporerna i det tryckreglerande filtret. När mikroporerna täpps till så reduceras den tryckutjämnande effekten. Vi rekommenderar därför att man endast använder sina EarPlanes vid två resor, alltså en tur/retur resa. Därefter bör Du använda ett nytt par för att uppnå garanterat full effekt.